פניקס

טפסי תביעה לניתוח עם ד”ר פלמנוביץ' אסקיאל, אורתופד מנתח כף רגל וקרסול בהסדר של חברת הפניקס

טפסי תביעה לניתוח עם ד”ר פלמנוביץ' אסקיאל, אורטופד כירורג כף רגל וקרסול בהסדר של חברת פניקס. ד”ר פלמנוביץ' אסקיאל מנתח בהסדר עם חברת הביטוח הפניקס. הניתוח מבוצע על ידי ד”ר פלמנוביץ' אסקיאל ומשולם ישירות על ידי חברת פניקס. יש להדפיס את הטפסים הרלוונטים לשלוח לחברת הביטוח הראל לטובת בקשה להשתתפות בניתוח. יש לצרף את סיכום […]

כלל

טפסי תביעה לניתוח עם ד”ר פלמנוביץ' אסקיאל, אורתופד מנתח כף רגל וקרסול בהסדר של חברת כלל

טפסי תביעה לניתוח עם ד”ר פלמנוביץ' אסקיאל, אורטופד כירורג כף רגל וקרסול בהסדר של חברת כלל. ד”ר פלמנוביץ' אסקיאל מנתח בהסדר עם חברת הביטוח כלל. הניתוח מבוצע על ידי ד”ר פלמנוביץ' אסקיאל ומשולם ישירות על ידי חברת כלל. יש להדפיס את הטפסים הרלוונטים לשלוח לחברת הביטוח הראל לטובת בקשה להשתתפות בניתוח. יש לצרף את סיכום […]

מגדל

טפסי תביעה לניתוח עם ד”ר פלמנוביץ' אסקיאל, אורטופד כירורג כף רגל וקרסול בהסדר של חברת מגדל. ד”ר פלמנוביץ' אסקיאל מנתח בהסדר עם חברת הביטוח מגדל. הניתוח מבוצע על ידי ד”ר פלמנוביץ' אסקיאל ומשולם ישירות על ידי חברת מגדל. יש להדפיס את הטפסים הרלוונטים לשלוח לחברת הביטוח הראל לטובת בקשה להשתתפות בניתוח. יש לצרף את סיכום […]

מנורה

טפסי תביעה לניתוח עם ד”ר פלמנוביץ' אסקיאל, אורתופד מנתח כף רגל וקרסול בהסדר של חברת מנורה מבטחים

טפסי תביעה לניתוח עם ד”ר פלמנוביץ' אסקיאל, אורטופד כירורג כף רגל וקרסול בהסדר של חברת מנורה. ד”ר פלמנוביץ' אסקיאל מנתח בהסדר עם חברת הביטוח מנורה. הניתוח מבוצע על ידי ד”ר פלמנוביץ' אסקיאל ומשולם ישירות על ידי חברת מנורה. יש להדפיס את הטפסים הרלוונטים לשלוח לחברת הביטוח מנורה לטובת בקשה להשתתפות בניתוח. יש לצרף את סיכום […]

הראל

טפסי תביעה לניתוח עם ד”ר פלמנוביץ' אסקיאל, אורתופד מנתח כף רגל וקרסול בהסדר של חברת הראל

טפסי תביעה לניתוח עם ד”ר פלמנוביץ' אסקיאל, אורטופד כירורג כף רגל וקרסול בהסדר של חברת הראל. ד”ר פלמנוביץ' אסקיאל מנתח בהסדר עם חברת הביטוח הראל. הניתוח מבוצע על ידי ד”ר פלמנוביץ' אסקיאל ומשולם ישירות על ידי חברת הראל. יש להדפיס את הטפסים הרלוונטים לשלוח לחברת הביטוח הראל לטובת בקשה להשתתפות בניתוח. יש לצרף את סיכום […]