כנס אורתופדית כף רגל וקרסול בינ"ל בישראל

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

מתרגש מאוד להציג את ההזמנה הרשמית לכנס אורתופדית כף רגל וקרסול, שיזמתי, בבית חולים מאיר.
הדוברים הראשיים שהזמנתי לכנס הינם שני פרופסורים מומחים בעלי שם בינלאומי מספרד ומארה"ב שיכבדו אותנו בנוכחותם, לטובת הרצאות בתחום אורתופדיית כף רגל וקרסול.
הכנס יתקיים בבית חולים מאיר בין התאריכים 24-25 באוקטובר 2019.
בהמשך תצא תוכניה מפורטת של יתר המרצים בתחום.