הרצאות ומצגות שהועברו על ידי ד"ר פלמנוביץ'

ד"ר פלמנוביץ' מרצה בארץ ובחו"ל בתחום אורתופדיית כף רגל וקרסול.
מטרתו  – להעשיר את הידע הקיים בידע נוסף למען רפואה טובה יותר.
ההרצאות מבוססות על ניסיונו האישי ומחקריו האקדמיים של ד"ר פלמנוביץ'.

יזם את כנס כף רגל וקרסול הבינ"ל הישראלי הראשון בארץ.
פועל באירופה להכרת מנתחי כף רגל וקרסול הישראלים בחברה הבינ"ל.

 
 1. Tear of Peroneus Longus in Long Distance Runners Due to Trochear Peroneal Tubercle. 26th International Jerusalem Symposium on Sports Medicine – Israel 2010

 2. Prevention of Overuse Pain Syndromes in Female Border Police Infantry Recruits. 26th International Jerusalem Symposium on Sports Medicine – Israel 2010

 3. Personal Satisfaction of Border Police Female Infantry Recruits Using a Newly Designed Fighting Vest for Females, Compared to Fighters Using the Special Unit Fighting Vest. 26th International Jerusalem Symposium on Sports Medicine – Israel 2010

 4. Tear of Peroneus Longus in Long Distance Runners Due to Trochear Peroneal Tubercle. EFOST BRUSSELS 2010

 5. The Outcome of Surgical Treatment of Insertional Achilles Tendinosis. EFOST BRUSSELS 2010

 6. Average Percentage Body-Weight Values in Changing Resistance and Incline on an Elliptical Trainer  Rehabilitation 2010: Annual Conference 61 –Of Israel Society of Medicine Physical Rehabilitation

 7. The Use of an Innovative Weight-Bearing Measuring Device to Determine Referent Average Percentage Body-Weight Values and Weight-Bearing Distribution Patterns in Treadmill Running: An Original Research Study. Rehabilitation 2010: Annual Conference 61 –Of Israel Society of Medicine Physical

 8. Cervical Spine Cages for a Hindfoot Fusion- a Case Series of 5 patients. (Yaron Brin Presenter); Ezequiel Palmanovich; Sabri Massarwe; Meir Nyska. Annual Conference of the Israel Orthopedic Association: December 2010 International Convention Center, Jerusalem

 9. Stress Fracture Prevention in the Military Setup G Mann S Heinemann I Shub E Palmanovich M Frankl N Constantini UKRAINIAN ARTHROSCOPY AND SPORT TRAUMA CONGRESS. KIEV 2010 10.

 10. The Outcome of Surgical Treatment of Insertional Achilles Tendinosis. 27th International Jerusalem Symposium on Sports Medicine – Israel 2011

 11. Reduction of Overuse Pain Syndromes of the Knee, Back anf Foot in Female Border Police Infantry Recruits. 27th International Jerusalem Symposium on Sports Medicine – Israel 2011

 12. Stress related injuries in Female Border Police Infantry Recruits. 27th International Jerusalem Symposium on Sports Medicine – Israel 2011

 13. Stress fracture occurrence in Female Border Police Infantry Recruits. 27th International Jerusalem Symposium on Sports Medicine – Israel 2011

 14. Fitted and designed combat vest for female border police infantry figthers shows a high degree of satisfaction. 27th International Jerusalem Symposium on Sports Medicine – Israel 2011

 15. Average Percentage Body-Weight Values in Changing Resistance and Incline on an Elliptical Trainer Yonatan Kaplan (presenter) – 27th International Jerusalem Symposium on Sports Medicine – Israel 2011

 16. The Use of an Innovative Weight-Bearing Measuring Device to Determine Referent Average Percentage Body-Weight Values and Weight-Bearing Distribution Patterns in Treadmill Running: An Original Research Study. Yonatan Kaplan (presenter) 27th International Jerusalem Symposium on Sports Medicine – Israel 2011

 17. "The effect of accompanying posterolateral-oblique type fracture of the posterior malleolus on treatment approach in minimally displaced lateral malleolus fractures: a case-based international survey among 177 orthopedic surgeons".  Annual Conference of the Israel Orthopedic Association: December 2013 – Tel Aviv Israel

 18. Retrospective Pathological Analysis Of Calcaneal Ostectomy Due To Insertional Achilles Tendinopathy. 15th EFORT Congress London 2014

 19. The Effect Of Accompanying Posterolateral-Oblique Type Fracture Of The Posterior Malleolus On Treatment Approach In Minimally Displaced Lateral Malleolus Fractures: A Case-Based International Survey Among 177 Orthopedic Surgeons. 15th EFORT Congress London 2014

 20. Massive Synovial Chondromatosis Of The Foot: A Case Report. 15th EFORT Congress London 2014